Rybníky

Rybníky v parku zaberajú asi jednu tretinu celkovej plochy. Pri realizácii obnovy vodnej plochy  sme sa zamerali na obnovu  podľa pôvodných historických nákresov. Prítok vody je zabezpečený prívodným kanálom z Gánovského potoka a po prechode cez park sa voda vracia do Hornádu. Venujeme sa chovu  a lovu nížinných a lososovitých rýb.