Park

V minulosti patril kaštieľ s parkom Spišskému biskupstvu a bol využívaný ako letné sídlo biskupa. Pôvodná funkcia parku bola okrasná a rekreačná,  z časti úžitková – ovocný sad a zeleninová záhrada a hospodárska – chov rýb, hospodárskych zvierat. V areáli bol aj mlyn a sýpky. Od vstupnej brány do kaštieľa viedol chodník cez úžitkové záhrady k sýpke. Dnes po viacerých  terénnych úpravách a dobudovaní niektorých prvkov sa do parku znova vrátilo jeho čaro a život, ktorý tu bol v minulosti.

Niekdajší vodný systém, podľa mapy z druhej polovice 19. storočia, bol nefunkčný. Dnes je park vďaka projektu obnovy vodného systému v parku, ktorý sme uskutočnili v roku 2011 opäť oživený o tieto rybníky. Okolie je sprevádzané chodníkmi s hrabovými alejami starými približne 80 rokov.

Budova bývalej sýpky, bola postavená na základoch niekdajšieho kláštorného kostola. V tých častiach sú pozostatky, z kláštora cistercitov. V minulosti tvorila práve táto časť centrum parku. Súčasťou je stará pivnica a gróta, ktoré boli súčasťou budov kláštora, neskôr mohli byť využívané ako pivnice alebo priestory na chladenie a skladovanie potravín a piva. Pivnica je dodnes dobre zachovalá.

Juhovýchodný okraj parku tvorí aleja pagaštanov konských (Aesculus hippocastanum). Severnú časť parku tvoria dve trávnaté plochy, dnes ich využívame ako rozsiahle výbehy pre kone. Druhá bola ovocným sadom, čo pripomínajú torzá niekoľkých starých jabloní, momentálne sa v tejto časti nachádza novovybudovaná jazdiareň  a prístupová cesta k bývalej sýpke, ktorú sme pebudovali na stajne pre kone. Okolie Gánovského potoka tvorí lužný porast prírodného charakteru. V ňom sa nachádzajú v rade vysadené staré exempláre orecha čierneho (Juglans nigra).

V parku prevládajú domáce dreviny, cudzokrajné dreviny sa vyskytujú vo veľmi nízkom zastúpení Najväčšie zastúpenie majú listnaté dreviny, ihličnaté dreviny sú v okolí kaštieľa, v samotnom parku sa skoro nevyskytujú.

[divider sc_id=“sc1390573445965″]separator[/divider]

[slogan sc_id=“sc1390573458403″]Jazdenie na koni je možné denne od 9:00 – 17:00, v prípade záujmu si prosím rezervujte termín na tel. čísle 0904 977 544.[/slogan]