Kravy

V elektrických oplotkoch o rozlohe niekoľko desitok  hektárov máme momentálne do 90 kusov hovädzieho dobytka francúzskeho plemena limousine. Tu sa aj telí. Zvieratá sa na zimu dobre pripravia, osadlia sa a narastie im srsť. Plemeno vzniklo v limousinskej oblasti juhozápadného Francúzska. Táto oblasť je klimaticky pomerne drsná, nadmorská výška dosahuje až 1 000 m, preto nieje pre toto plemeno problém prispôsobiť sa našim klimatickým podmienkam. 

V jeseni sme rozšírili chov o menšie  stádo kráv typu Charolais. Charolais je vzhľadom k stavom zvierat najpočetnejším mäsovým plemenom vo Francúzsku. Vynikajúce vlastnosti charolaiského dobytka sú hlavnou príčinou jeho značného rozšírenia vo svete. V súčasnej dobe sa chová v 70-tich krajinách, na všetkých kontinentoch.

Charakteristická je aj bezrohosť plemena. Vzhladom k tomu, že zámorská a francúzska populácia je v mnohých vlastnostiach veľmi odlišná, došlo v Amerike k rozdeleniu na dva typy pre ktoré sa využíva označenie „pure-bred“ pre zámorský typ a „full-french“ pre francúzsky typ.

K zaisteniu spolupráce na medzinárodnej úrovni sa Slovensko v roku 1999 stalo oficiálnym členom medzinárodnej svetovej asociácie chovateľov plemena CH.